Em hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu, thời tiết ở nước ta

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu, thời tiết ở nước ta

Bài làm:

Gợi ý:

Chớp đông nhay nháy
Mà gà gáy thi mưa

Chớp đằng đông, vừa trông vừa chạy

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Cò bay ngược, nước vô nhà
Cò bay xuôi nước lui ra biển

Ếch kêu uôm uôm
Ao chuôm đầy nước

Kiến đen tha trứng lên cao,
Thế nào cũng có mưa rào rất to.

Tháng bảy mưa gảy cành trám
tháng tám nắng rám trái bòng

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8