Cần làm gì để dùng thuốc an toàn?

  • 1 Đánh giá

3. Trình bày, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết

a. Đọc nội dung sau: (sgk trang 19)

b. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Cần làm gì để dùng thuốc an toàn?

Bài làm:

Để dùng thuốc an toàn, chúng ta cần:

  • Sử dụng thuốc khi có chỉ định của thầy thuốc
  • Dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng
  • Mua thuôc nên đọc tên thuốc, hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021