Em suy nghĩ và viết ra một cam kết để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Suy nghĩ và viết:

Em suy nghĩ và viết ra một cam kết để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020

BẢN CAM KẾT PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tôi tên là: Nguyễn Thị Hải Yến

Học lớp: 5C trường tiểu học Đống Đa, thành phố Hà Nội

Hưởng ứng tháng an toàn giao thông đường bộ, tôi xin cam kết thực hiện tốt một số điều như sau:

  • Đi bộ trên vỉa hè.
  • Không chạy giỡn, đá bóng dưới lòng đường
  • Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.
  • Đội mũ bảo hiểm và đi sát lề phải khi chạy xe đạp.
  • Không đi xe đạp hàng 3.
  • Không sử dụng ô, dù khi tham gia giao thông.
  • Chấp hành nghiêm chỉnh theo các biển báo giao thông hoặc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt những điều đã nêu trên.

Người cam kết

Nguyễn Thị Hải Yến

  • 111 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021