Quan sát các hình từ 1 đến 7 và cho biết, đồ vật nào được làm bằng cao su, đồ vật nào được làm bằng chất dẻo?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi đố bạn “Cao su hay chất dẻo”

Quan sát các hình từ 1 đến 7 và cho biết, đồ vật nào được làm bằng cao su, đồ vật nào được làm bằng chất dẻo?

Bài làm:

  • Đồ vật làm bằng cao su: đôi bao tay (hình 2), cục tẩy (hình 4), đôi ủng (hình 5).
  • Đồ vật làm bằng chất dẻo: ống xoắn dẫn nước xả (hình 1), chai đựng nước (hình 3), ổ cắm điện (hình 6), ống dẫn nước (hình 7).

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021