Tại sao cần khai thác đá vôi hợp lí? Việc khai thác đá vôi và sản xuất xi măng có ảnh hưởng gì đến môi trường sống?

  • 4 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Thực hiện dự án nhỏ: Sưu tầm tranh ảnh, thông tin để trả lời một trong hai câu hỏi dưới đây

  • Tại sao cần khai thác đá vôi hợp lí?
  • Việc khai thác đá vôi và sản xuất xi măng có ảnh hưởng gì đến môi trường sống?

Bài làm:

a. Cần khai thác đá vôi hợp lí vì tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Khai thác bừa bãi sẽ làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên.

b. Việc khai thác đá vôi và sản xuất xi măng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Bụi đá vôi và bụi xi măng sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người.

  • 234 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021