Trong một số đặc điểm được nêu ở câu 1, đặc điểm nào là đặc điểm giới tính?

  • 1 Đánh giá

2. Trong một số đặc điểm được nêu ở câu 1, đặc điểm nào là đặc điểm giới tính?

3. Kể tên một số đặc điểm giới khác mà em biết?

Bài làm:

2. Đặc điểm giới tính là:

D. Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ

3. Một số đặc điểm giới mà em biết là:

Đặc điểm sinh học:

  • Nam: Cơ quan sinh dục nam có tinh hoàn sinh ra tinh trùng; có hiện tượng mộng tinh; xuất tinh.
  • Nữ: Cơ quan sinh dục nữ có buồng trứng sinh ra trứng; có hiện tượng hành kinh; có khả năng mang thai, sinh con.

Đặc điểm xã hội: thể hiện tính cách, lối sống, việc làm.... của nữ hoặc nam. Những đặc điểm này có thể thay đổi theo nếp sống của gia đình, hoặc quan niệm và các mối quan hệ xã hội.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN