Bạn làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

  • 1 Đánh giá

3. Trả lời câu hỏi, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết:

Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Bạn làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

Bài làm:

Để thực hiện an toàn giao thông, chúng ta cần: Chấp hành đúng những luật lệ an toàn giao thông (luôn đi đúng phần đường của mình, đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, đi ô tô phải cài dây an toàn, không đi hàng ngang, không lạng lách, đánh võng, không chở đồ cồng kềnh, không vượt đèn đỏ...).

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN