Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 26 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng: Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

A. Đun nóng B. Thắp sáng

C. Chạy máy D. Sán xuất ra điện

E. Tất cả những việc trên

Bài làm:

Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

Đáp án đúng là: E. Tất cả những việc trên

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021