Viết thêm tên động vật mà em biết vào bảng sau:

  • 1 Đánh giá

5. Hoàn thiện bảng:

Viết thêm tên động vật mà em biết vào bảng sau:

Động vậtĐẻ trứngĐẻ con
Sư tử
Chim cánh cụt
Hươu cao cổ
......

Bài làm:

Động vậtĐẻ trứngĐẻ con
Sư tửx
Chim cánh cụtx
Hươu cao cổx
Cá vàngx
Chóx
Mèox
x
Lợnx
Chimx

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021