Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, máy móc, ... trong hình 7

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 18 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, máy móc, ... trong hình 7

Bài làm:

Tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, máy móc...là:

  • Thức ăn cung cấp năng lượng cho người nông dân có sức để gánh hàng hóa, thóc lúa.
  • Thức ăn cung cấp năng lượng cho chim bay.
  • Xăng cung cấp năng lượng cho máy cày, xe gắn máy hoạt động.
  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021