Xây dựng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Xây dựng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

a. Mỗi nhóm lựa chọn một trong các công việc sau: làm vệ sinh trường, lớp; chăm sóc cây ở vườn trường; tiết kiệm điện, nước ở trường; bảo vệ động vật ở địa phương, ...

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo mẫu

c. Trao đổi và lắng nghe ý kiến của các nhóm khác trong lớp.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Tên nhóm: Ngôi sao nhỏ

Các thành viên: 7 thành viên bao gồm:

  • Nguyễn Ngọc Trà My,
  • Nguyễn Tuấn Việt,
  • Đặng Mai Sương,
  • Trần Tú Tài,
  • Mai Trung Kiên,
  • Nguyễn Thị Hiền Mai
  • Lê Thị Hiền Trân

Việc làm để bảo vệ môi trường: Chăm sóc cây ở vườn trường

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian: Một tuần 3 lần vào chiều thứ 2 thứ 5 và thứ 7

Việc làm cụ thể: Nhổ cỏ, tưới nước cho ba bồn hoa của lớp mình.

Phân công: Tất cả các bạn sau giờ tan học thứ 2, thứ 5 và thứ 7 ở lại để chăm sóc cây của lớp.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021