Soạn VNEN khoa học 5 bài 17: Cao su, chất dẻo

  • 1 Đánh giá

Giải bài 17: Cao su, chất dẻo - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 51. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi đố bạn “Cao su hay chất dẻo”

Quan sát các hình từ 1 đến 7 và cho biết, đồ vật nào được làm bằng cao su, đồ vật nào được làm bằng chất dẻo?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Làm thí nghiệm xác định tính chất của cao su

Mỗi em viết vào vở thí nghiệm những gì em đã biết về tính chất của cao su

Chia sẻ ý kiến cá nhân với các bạn trong nhóm những hiểu biết ban đầu về tính chất của cao su và đề xuất các câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ:

  • Cao su có tính đàn hồi không?
  • Khi gặp nóng, lạnh cao su thay đổi ra sao?
  • Cao su có thể cách điện, cách nhiệt được không?
  • Cao su tan và không tan trong những chất nào?

Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu để trả lời các câu hỏi đã đặt ra: Mỗi nhóm chọn một câu hỏi nghiên cứu, đề xuất cách làm thí nghiệm.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát, liên hệ thực tế và trả lời (sgk trang 52, 53)

a. Cao su thường được sử dụng đế làm gì?

b. Chất dẻo thường được sử dụng để làm gì? Nêu đặc điểm, tính chất của một số đồ dùng được làm bằng chất dẻo.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và trả lời

  • Cao su và chất dẻo có những tính chất gì?
  • Nêu cách bảo quản những đồ dùng bằng cao su và chất dẻo.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Lấy một quả bóng cao su và một quả bóng nhựa ở góc học tập. Làm thế nào để phân biệt được quả bóng nào được làm từ chất dẻo, quả bóng nào được làm từ cao su?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm các thông tin và hình ảnh để trả lời câu hỏi:

Tại sao hạn chế sử dụng túi nilông là một trong nhừng cách tốt nhất để bảo vệ môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 267 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN