Cao su có tính đàn hồi không? Khi gặp nóng, lạnh cao su thay đổi ra sao? Cao su có thể cách điện, cách nhiệt được không?

  • 1 Đánh giá

2. Làm thí nghiệm xác định tính chất của cao su

Mỗi em viết vào vở thí nghiệm những gì em đã biết về tính chất của cao su

Chia sẻ ý kiến cá nhân với các bạn trong nhóm những hiểu biết ban đầu về tính chất của cao su và đề xuất các câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ:

  • Cao su có tính đàn hồi không?
  • Khi gặp nóng, lạnh cao su thay đổi ra sao?
  • Cao su có thể cách điện, cách nhiệt được không?
  • Cao su tan và không tan trong những chất nào?

Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu để trả lời các câu hỏi đã đặt ra: Mỗi nhóm chọn một câu hỏi nghiên cứu, đề xuất cách làm thí nghiệm.

Bài làm:

Cao su có tính đàn hồi tốt.

Thí nghiệm: kéo dãn sợi dây chun rồi thả ra, sợi dây chun sê trở về vị trí, hình dạng ban đầu.

Khi gặp nóng, lạnh cao su không thay đổi.

Thí nghiệm: đeo bao tay cao su nhấc nồi canh nóng, cầm viên đá lạnh.

Cao su cách điện và cách nhiệt.

Thí nghiệm: cây bút thử điện có chuôi bằng cao su, quai nồi, quai ấm làm bằng cao su.

  • 222 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN