Chu trình sinh sản của bướm và gián giống và khác nhau ở điểm nào? Giải VNEN Khoa học 5 bài 31

Nội dung
  • 1 Đánh giá

So sánh chu trình sinh sản của bướm và gián

Chu trình sinh sản của bướm và gián giống và khác nhau ở điểm nào? KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết được chúng tôi đăng tải trong bài viết dưới đây.

a. Quan sát chu trình sinh sản của gián (hình 3 trang 52 sgk)

b. Trả lời câu hỏi: Chu trình sinh sản của bướm và gián giống nhau và khác nhau ở điểm nào?

Bài làm:

Chu trình của bướm và gián

- Giống nhau: cả bướm và gián đều đẻ trứng.

- Khác nhau:

  • Con bướm: Trứng bướm nở ra sâu, sâu hóa nhộng, nhộng thành bướm.
  • Con gián: Trứng gián nở thành gián con, không qua các giai đoạn trung gian.