Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất đối với cây, hoa màu? Giải VNEN Khoa học 5 bài 31

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Khoa học 5 bài 31

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho câu hỏi Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất đối với cây, hoa màu? trong bài 31 Khoa học 5 VNEN.

1. Tìm hiểu:

a. Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất đối với cây, hoa màu?

b. Trong trồng trọt, có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây, hoa màu?

Bài làm:

a. Ở giai đoạn phát triển thành sâu, bướm cải gây thiệt hại nhất đối với cây cối, hoa màu.

b. Để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu trong trồng trọt, người nông dân thường áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm.