Với sự giúp đỡ của gia đình, em hãy tìm hiểu chu trình sinh sản của ruồi, muỗi để hạn chế tác dụng của chúng Giải VNEN Khoa học 5 bài 31

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Tìm hiểu chu trình sinh sản của ruồi, muỗi

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn giải chi tiết cho yêu cầu - Với sự giúp đỡ của gia đình, em hãy tìm hiểu chu trình sinh sản của ruồi, muỗi để hạn chế tác dụng của chúng bài 31 Khoa học 5 VNEN.

Bài làm:

Chu trình sinh sản của ruồi và muỗi là:

→ Để hạn chế tác hại do ruồi, muỗi gây ra, cần giữ vệ sinh nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, môi trường xung quanh, dùng vỉ đập ruồi, muỗi, phun thuốc diệt ruồi, diệt muỗi.