Câu 3 Trang 35 sách VNEN khoa học 5 tập 2 Xây dựng cam kết sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho Câu 3 Trang 35 sách VNEN khoa học 5 tập 2 trong chương trình bài 26: An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện.

Giải khoa học 5 VNEN bài 26 câu 3

Câu 3: Trang 35 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Xây dựng cam kết sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Làm cam kết cá nhân: ghi các việc làm cụ thể, vừa sức nhằm sử dụng an toàn và tiết kiệm điện mà mình có thế và sẽ thực hiện được vào giây.

Bài làm:

Sử dụng an toàn điệnSử dụng tiết kiệm diện

Không chơi thả diều dưới đường dây điện.

Không cắm hoặc rút phích điện khi tay bị ướt.

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng các thiết bị về điện.

Không nghe điện thoại trong khi đang sạc điện.

Tắt đèn, quạt, ti vi khi không sử dụng.

Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.

Dùng bóng đèn nhỏ khi ngồi một mình để học.