Hãy kể tên một số đồ vật làm bằng sắt, đồng, hay nhôm mà em biết?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

Hãy kể tên một số vật làm bằng sắt, đồng, hay nhôm mà em biết

Bài làm:

Một số đồ vật làm bằng sắt, đồng, nhôm là:

  • Sắt: cày, cuốc, xẻng, kéo, dao, đường ray, cầu, nhà...
  • Đồng: trống, nồi, bộ lư, thau, mâm....
  • Nhôm: ấm, cửa, giá sách, chậu, xoong, chậu nhôm, thìa, đũa, mâm,...
  • 397 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021