Gạch, ngói được làm từ vật liệu gì? Gạch, ngói có tính chất gì? Các lò gạch thủ công cần được thay thế bằng lò gạch nào? Chúng có ưu điểm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc và trả lời

a. Đọc nội dung sau (sgk trang 47)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Gạch, ngói được làm từ vật liệu gì?
  • Gạch, ngói có tính chất gì?
  • Các lò gạch thủ công cần được thay thế bằng lò gạch nào? Chúng có ưu điểm gì?

Bài làm:

  • Gạch ngói được làm bằng đất sét nung ở nhiệt độ cao.
  • Gạch, ngói có tính chất: đều dễ vỡ.
  • Các lò gạch thủ công cần được thay thế bằng các lò gạch không nung. Ưu điểm của chúng là hạn chế nhiệt và bụi thải ra môi trường bên ngoài.

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021