Liệt kê các thành phần của môi trường trong các hình trên. Những tài nguyên nào đang được khai thác và sử dụng trong các hình đó?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát kĩ các hình 11, 12:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Liệt kê các thành phần của môi trường trong các hình trên.
  • Những tài nguyên nào đang được khai thác và sử dụng trong các hình đó?

Bài làm:

Các thành phần của môi trường trong các hình trên:

  • Hình 11: con người, động vật, thực vật, làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm nông, một số phương tiện giao thông, đất, nước, ánh sáng, không khí.
  • Hình 12: con người, động vật, thực vật, nhà cửa, phố xá, nhà máy, phương tiện giao thông, cầu đường, đất, nước, không khí, ánh sáng.

Những tài nguyên được khai thác và sử dụng ở hai hình trên là: thực vật, động vật, nước, không khí, đất, ánh sáng.

  • 193 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021