Sợi bông có nguồn gốc từ đâu? Chúng được sử dụng để làm gì? Sợi lanh có nguồn gốc từ đâu? Chúng được sử dụng để làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi:

a. Sợi bông có nguồn gốc từ đâu? Chúng được sử dụng để làm gì?

b. Sợi lanh có nguồn gốc từ đâu? Chúng được sử dụng để làm gì?

c. Sợi tơ tằm có nguồn gốc từ đâu? Chúng được sử dụng để làm gì?

d. Sợi ni lông được dùng để làm gì?

Bài làm:

a. Sợi bông có nguồn gốc từ sợi của cây bông. Chúng được sử dụng để dệt vải bông.

b. Sợi lanh có nguồn gốc từ sợi cây lanh. Chúng được sử dụng để dệt vải lanh.

c. Sợi tơ tằm có nguồn gôc từ tơ lấy ra ở kén của con tằm. Chúng được sử dụng để làm lụa may quần áo mùa hè.

d. Sợi ni lông được dùng trong y tế làm các ống để thay thế các mạch máu bị tổn thương; làm bàn chải, dây câu cá, đai lưng an toàn, một số chi tiết của máy móc, ...

  • 111 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021