Soạn VNEN khoa học 5 bài 5: Thực hành nói không với chất gây nghiện

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Thực hành nói không với chất gây nghiện - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 15. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát, đọc thông tin và trả lời:

a. Quan sát và đọc thông tin các hình 1, 2, 3:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Người trong từng hình đang làm gì, nói gì với bạn trai? Bạn trai đã làm gì? Nói gì?
  • Nếu là em, em có ứng xử như bạn trai không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hoàn thành bảng học tập

a. Lấy bảng học tập và các thẻ chữ có nội dung dưới đây ở góc học tập (sgk trang 16)

b. Đọc kĩ bảng học tập và các thẻ chữ

c. Trao đổi trong nhóm, xếp các thẻ chữ phù hợp vào các ô trong bảng học tập

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trình bày và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết

  • Kể tên một số chất gây nghiện
  • Vì sao không nên sử dụng rượu, bia, thuốc lá và ma tuý?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đóng vai xử lí tình huống:

a. Đọc kĩ các tình huống dưới đây:

  • Tình huống 1 - Em bị một số người bán hàng dụ dỗ, ép hút thửa thuốc lá. Em sẽ ứng xử như thế nào?
  • Tình huống 2 - Em được mời, nài ép phải uống rượu (hoặc bia) trong một buổi tiệc. Em sẽ ứng xử như thế nào?
  • Tình huống 3 - Em bị một nhóm thanh niên xấu dụ dỗ, em dùng thử ma túy. Em sẽ ứng xử như thế nào?

b. Các bạn trong nhóm thảo luận, đưa ra cách ứng xử trong mỗi tình huống

c. Phân công các bạn theo từng nhân vật, đóng vai thể hiện cách xử lí tình huống.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Hãy thực hiện những việc em có thể làm để giúp em và mọi người không sử dụng thuốc lá, rượu bia và ma túy

=> Xem hướng dẫn giải


  • 173 lượt xem