Soạn VNEN khoa học 5 bài 16: Thủy tinh

  • 1 Đánh giá

Giải bài 16: Thủy tinh - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 48. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

Kể tên những đồ dùng bằng thủy tinh mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi “ai nhanh, ai đúng”

Thi xem nhóm nào đưa ra được nhiều câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau trong một thời gian ngắn nhất:

a. Dựa vào tính chất trong suốt, người ta dùng thủy tinh để làm gì?

b. Dựa vào tính chất không gỉ, không bị hút ẩm, không bị axit ăn mòn, người ta dùng thủy tinh để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trình bày

Dựa vào sơ đồ dưới đây để trình bày quy trình sản xuất thủy tinh

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và trả lời:

a. Đọc nội dung sau (sgk trang 50)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Thủy tinh được làm từ những vật liệu nào?
  • Để sử dụng an toàn những đồ dùng bằng thủy tinh cần chú ý điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Em có nhận xét gì về những mảnh vỡ của đồ dùng bằng thủy tinh?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khi những đồ dùng bằng thủy tinh bị vỡ thì em cần làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 231 lượt xem