Thủy tinh được làm từ những vật liệu nào? Để sử dụng an toàn những đồ dùng bằng thủy tinh cần chú ý điều gì?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và trả lời:

a. Đọc nội dung sau (sgk trang 50)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Thủy tinh được làm từ những vật liệu nào?
  • Để sử dụng an toàn những đồ dùng bằng thủy tinh cần chú ý điều gì?

Bài làm:

  • Thủy tinh được làm từ cát trắng và một số chất khác.
  • Để sử dụng an toàn những đồ dùng bằng thủy tinh, cần cẩn thận, nhẹ nhàng và tránh va chạm mạnh.
  • Đồ dùng thủy tinh bị hư hỏng có thể tái chế. Vì vậy, chúng cần được thu gom và để đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN