Khi những đồ dùng bằng thủy tinh bị vỡ thì em cần làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Khi những đồ dùng bằng thủy tinh bị vỡ thì em cần làm gì?

Bài làm:

Khi những đồ dùng bằng thủy tinh vỡ, em sẽ cẩn thận lấy chổi gom lại một chỗ, lấy xúc rác hốt những mảnh vỡ vào túi ni lông buộc chắc chắn rồi bỏ vào thùng rác.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021