Quan sát, đọc và chia sẻ: Dự đoán trường hợp nào trên đây sẽ xảy ra sự biến đổi hóa học, Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 14 sách VNEN khoa học 5 tập 2

a. Quan sát và đọc thông tin dưới các hình từ 10 đến 14

b. Chia sẻ với bạn: Dự đoán trường hợp nào trên đây sẽ xảy ra sự biến đổi hóa học, Vì sao?

Bài làm:

Những trường hợp xảy ra sự biến đổi hóa học là:

  • Hình 10: Vắt chanh vào đá vôi vì trong chanh có chất a-xít chua sẽ làm cho đá vôi sủi bọt màu trắng
  • Hình 12: Đổ nước vào hỗn hợp cát và xi măng đã trộn vì hỗn hợp này sẽ biến đổi sang chất khác đó là vữa.
  • Hình 14: Nhai cau, trầu, vôi với nhau vì khi nhai, hỗn hợp này sẽ biến sang một chất khác có màu đỏ.
  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021