Em đã bao giờ phải uống hoặc tiêm thuốc chưa? Nếu có, kể tên loại thuốc mà bạn đã dùng

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời

Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời:

  • Em đã bao giờ phải uống hoặc tiêm thuốc chưa?
  • Nếu có, kể tên loại thuốc mà bạn đã dùng
  • Bạn dùng thuốc đó trong trường hợp nào?

Bài làm:

  • Từ bé đến nay, em đã tiêm thuốc và uống thuốc
  • Một số loại thuốc mà em đã dùng là: thuốc ho prospan, Panadol Extra , thuốc berberin...
  • Khi em bị bệnh gì em sẽ được bác sĩ kê nhiều loại thuốc khác nhau. Ví dụ: em sử dụng thuốc paradol khi đau đầu, em sử dụng thuốc berberin khi bị đau bụng đi ngoài...

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021