Giải VNEN khoa học 5 bài 34: Môi trường tự nhiên có vai trò gì đối với đời sống của con người?

 • 1 Đánh giá

Giải bài 34: Môi trường tự nhiên có vai trò gì đối với đời sống của con người? - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 61. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát kĩ các hình từ 1 đến 6:

b. Trả lời câu hỏi: Hình nào cho biết môi trường là không gian để con người:

Sinh sống Lao động sản xuất

Học tập Vui chơi, giải trí?

Trả lời:

 • Hình là không gian để con người sinh sống là: Hình 3
 • Hình là không gian để con người lao động sản xuất là: Hình 2, hình 5
 • Hình là không gian để con người học tập là: Hình 4
 • Hình là không gian để con người vui chơi, giải trí là: Hình 1, hình 6.

2. Thảo luận:

a. Chọn 1 trong các hình từ 1 đến 6.

b. Liệt kê các tài nguyên thiên nhiên có hoặc được sử dụng trong hình đã chọn

Trả lời:

Hình 1 có các tài nguyên thiên nhiên và được sử dụng là : mặt trời, nước, gió, không khí.

3 Quan sát và thảo luận:

a. Quan sát các hình từ 7 đến 11:

b. Thảo luận:

 • Trong mỗi hình, môi trường tiếp nhận những gì từ con người?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Trả lời:

 • Trong mỗi hình, môi trường tiếp nhận từ con người:
  • Hình 7: Khói thải công nghiệp
  • Hình 8: Rác thải
  • Hình 9: Nước thải chưa xử lí
  • Hình 10: Khói bụi và khí thải động cơ
  • Hình 11: chất thải trong cơ thể con người
 • Nếu con người khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên và thải ra môi trường nhiều chất độc hại thì môi trường sống của chúng ta nhanh chóng bị hủy hoại mang lại nhiều hiểm họa đối với con người.

4. Đọc, trả lời và viết:

Điền vào chỗ chấm đề hoàn thành các câu sau rồi ghi vào vở:

Trả lời:

Nếu con người có ý thức báo vệ và khai thác tài nguvên thiên nhiên môt cách hơp lí thì môi trường có ảnh hưởng tốt đến đời sống của con người

Còn nếu con người không có ý thức bảo vẽ và khai thác tài nguvẽn thiên nhiên môt cách hơp lí thì môi trường sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống của con người.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

a. Lấy phiếu học tập 1 ở góc học tập

Liệt kê những thứ môi trường cung cấp cho con người và những thứ môi trường tiếp nhận lại từ hoạt động sống và sản xuất của con người

Môi trường cung cấpMôi trường tiếp nhận

...........................

...........................

...........................

...........................

b. Trao đổi phiếu đã hoàn thành với nhóm bạn

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi “Ô chữ bí mật”

a. Nhóm trưởng lấy từ góc học tập phiếu học tập 2

b. Đọc, trả lời các câu hỏi theo bảng gợi ý đáp án và viêt vào ô chữ:

Bảng gợi ý đáp án

DòngTừ (cụm tư) cần điềnNội dung gợi ý
1Cụm từ chỉKhông gian sinh sống, học tập,... của con người
2Cụm từ chỉLoại tài nguyên thiên nhiên bao bọc xung quanh Trái Đất.
3Cụm từ còn thiếu trong câuMôi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến .......... của con người.
4Cụm từ chỉLoại tài nguyên thiên nhiên có khả năng di chuyển.
5Cụm từ chỉLoại chất rắn mà môi trường tiếp nhận từ con người
6Cụm từ còn thiếu trong câuNếu con người có ý thức bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí thì môi trường sẽ ........ đến đời sống của con người.
7Cụm từ còn thiếu trong câu........ không thể tồn tai tách rời môi trường.
8Cụm từ còn thiếu trong câuNếu không có ý thức sử dụng tiết kiệm thì nhiều tài nguyên thiên nhiên sẽ bi ........
9Từ chỉLoại tài nguyên được coi là lá phổi xanh của Trái Đất.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Để xuất các cách sử dụng tiết kiệm diện, nước, ga,... ở gia đình em và chia sẻ với các bạn trong lớp vào gier học sau.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 344 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021