Hãy viết 4 nguyên nhân gây thu hẹp, thoái hóa hoặc ô nhiễm với 4 môi trường sau:

 • 1 Đánh giá

2. Hãy viết 4 nguyên nhân gây thu hẹp, thoái hóa hoặc ô nhiễm với 4 môi trường sau:

a. Rừng: .................................

b. Đất: ...................................

c. Nước: .................................

d. Không khí: .........................

Bài làm:

RừngĐấtNướcKhông khí
 • Chặt trộm gỗ để bán lấy tiền
 • Chặt phá rừng để lấy gỗ làm nhà cửa, đun nấu
 • Đốt rừng để lấy đất làm rẫy...
 • Thường xuyên phun thuốc hóa học
 • Sử dụng đất không đi đôi với cải tạo đất...
 • Sử dụng nước lãng phí
 • Xả nước thải, nước chưa xử lí ra sông, hồ, kênh, rạch
 • Khói thải từ các khu công nghiệp
 • Khói, bụi từ các phương tiện giao thông...

 • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021