Giải VNEN khoa học 5 phiếu kiểm tra 4: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải phiếu kiểm tra 4: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 71. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy viết vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau:

a. Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: .................................................................

b. Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ con người: ..................................................................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy viết 4 nguyên nhân gây thu hẹp, thoái hóa hoặc ô nhiễm với 4 môi trường sau:

a. Rừng: .................................

b. Đất: ...................................

c. Nước: .................................

d. Không khí: .........................

=> Xem hướng dẫn giải

3. Viết 3 tác hại của việc tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết 3 việc em nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết ra 3 việc em đã và đang thực hiện để bảo vệ môi trường

=> Xem hướng dẫn giải


  • 142 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN