Quan sát khu vực em sống và nhận xét về tác động tích cực hoặc tiêu cực của con người đối với môi trường?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Điều tra

Quan sát khu vực em sống và nhận xét về tác động tích cực hoặc tiêu cực của con người đối với môi trường?

Bài làm:

Ví dụ: Em sinh sống ở Hà Nội

Quan sát khu vực mình sinh sống, em thấy, người dân khu phố em đã có những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường.

Tác động tích cựcTác động tiêu cực
  • Vứt rác vào đúng nơi quy định
  • Có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, không xả bừa bãi
  • Trồng thêm cây xanh để tạo bóng mát và điều hòa khí hậu
  • Một số người vẫn vô ý thức vứt rác bừa bãi
  • Nước thải chưa xử lí vẫn xả ra sông hồ

Từ những quan sát đó em thấy, đa phần người dân nơi em sinh sống đã có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Họ đã và đang có ý thức chung tay cải tạo môi trường để nó ngày càng xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, vẫn có một số người vô ý thức, bởi vậy, cần phải tuyên truyền và xử lí nghiêm những trường hợp như vậy. Để môi trường ngày càng được cải thiện.

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021