Đá vôi được dùng để làm gì? Xi măng được dùng để làm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát, đọc và liên hệ thực tế

a. Đá vôi được dùng để làm gì?

b. Xi măng được dùng để làm gì?

Bài làm:

a. Đá vôi được dùng để sản xuất xi măng, lát đường, xây nhà, nung vôi, tạc tượng, làm phấn viết, kè sông, ...

b. Xi măng là thành phần quan trọng để làm vữa trát tường, bê tông lát đường, bê tông cốt thép xây nhà cao tầng,...

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021