Có mấy loại tơ sợi? Đó là những loại nào? Chúng thường được sử dụng để làm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc và trả lời

a. Đọc nội dung sau

b. Trả lời câu hỏi:

  • Có mấy loại tơ sợi? Đó là những loại nào?
  • Chúng thường được sử dụng để làm gì?

Bài làm:

  • Có 4 loại tơ sợi: Đó là sợi bông, sợi lanh, tơ tằm và sợi ni lông.
  • Chúng thường được sử dụng để dệt vải, may chăn màn, quần áo.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN