Nối tính chất ở cột A với tên ở cột B của từng loại tơ sợi cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

2. Nối tính chất ở cột A với tên ở cột B của từng loại tơ sợi cho phù hợp

AB
Óng ả, rất nhẹ, thấm nướcSợi bông
Bền, dai, không thấm nướcTơ tằm
Thấm nước, có thể dệt thành vải mỏng nhẹ hoặc dàyNi lông

Bài làm:

Ta nối như sau:

  • Sợi bông - Thấm nước, có thể dệt thành vải mỏng nhẹ hoặc dày
  • Tơ tằm - Óng ả, rất nhẹ, thấm nước
  • Ni lông - Bền, dai, không thấm nước
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021