Tìm hiểu việc thu gom và phân loại rác ở gia đình em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu việc thu gom và phân loại rác ở gia đình em

Bài làm:

Ví dụ:

Ở nhà em thường thu gom và phân loại rác bằng cách:

  • Một thùng rác để dưới kệ bếp để bỏ đồ thừa, túi bóng...
  • Một thùng rác khác để một bên để bỏ cốc nhựa, chai nhựa, lon bia, nước ngọt....

Mỗi ngày, khoảng 7 giờ tối, ở đầu ngõ có tiếng chuông báo vứt rác thì một người trong gia đình sẽ mang túi rác thừa đi đổ. Còn thùng rác đựng chai lon lúc nào đầy sẽ đem cho các bác thu gom rác.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021