Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại được câu trả lời đúng cho từng cây hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại được câu trả lời đúng cho từng cây hỏi sau:

a. Em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì?

b. Giai đoạn cơ thể phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng, cơ quan sinh dục phát triển mạnh, con gái có kinh nguyệt, con trai bắt đầu xuất tinh được gọi là gì?

c. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn cuôl của cuộc đời con người?

Bài làm:

a. Em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì?

THAINHI

b. Giai đoạn cơ thể phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng, cơ quan sinh dục phát triển mạnh, con gái có kinh nguyệt, con trai bắt đầu xuất tinh được gọi là gì?

DYTHÌ

c. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn cuôl của cuộc đời con người?

TUIGIÀ
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021