Viết 3 tác hại của việc tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm.

  • 1 Đánh giá

3. Viết 3 tác hại của việc tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm.

Bài làm:

3 tác hại của việc tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm là:

  • Làm suy giảm đáng kể số lượng các loài động thực vật
  • Không khí ô nhiễm gây nên hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên từng ngày.
  • Con người ngày càng mắc nhiều loại bệnh tật
  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021