Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng câu hỏi: Giới tính là gì?

  • 1 Đánh giá

1. Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng câu hỏi: Giới tính là gì?

A. Sự khác biệt về sở thích giữa nam và nữ.

B. Sự khác biệt về tính cách giữa nam và nữ.

C. Sự khác biệt về trang phục giữa nam và nữ.

D. Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ.

Bài làm:

Giới tính là:

Đáp án: D. Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN