Khi những cây trong rừng bị tàn phá, điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó? Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy?

  • 1 Đánh giá

6. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình sau:

b. Thảo luận:

  • Khi những cây trong rừng bị tàn phá, điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó?
  • Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy?

Bài làm:

  • Khi những cây trong rừng bị tàn phá, sẽ khiến cho đất ở đó bị bạc màu, mưa dễ gây sạt lở, rất dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, tổn thất đến của cải và tính mạng của con người.
  • Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy, cây cối không còn để giữ đất, nước thoát nhanh, gây lũ lụt.

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021