Người ta sử dụng sắt để làm gì? Các đồ dùng bằng sắt có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu việc sử dụng sắt

Người ta sử dụng sắt để làm gì? Các đồ dùng bằng sắt có đặc điểm gì?

Bài làm:

  • Người ta sử dụng sắt đế tạo ra gang, thép. Những đồ dùng có sắt là dao, kéo, dụng cụ lao động sản xuất, đường sắt, nhà cao tầng, cầu, đường ray tàu hỏa,...
  • Các đồ dùng bằng sắt cứng, bền.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021