Quan sát các hình từ 1 đến 4 và nêu những hành vi mà thủ phạm thường dùng để dụ dỗ trẻ em

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi và viết

2. Quan sát và trả lời

Quan sát các hình từ 1 đến 4 và nêu những hành vi mà thủ phạm thường dùng để dụ dỗ trẻ em:

Bài làm:

Quan sát các hình trên ta thấy:

  • Hình 1: Dùng quà tặng để dụ dỗ.
  • Hình 2: Dùng tiền để dụ dỗ.
  • Hình 3: Dẫn đi chơi để dụ dỗ.
  • Hình 4: Cho chơi trò chơi để dụ dỗ.
  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021