Dựa vào tính chất trong suốt, người ta dùng thủy tinh để làm gì? Dựa vào tính chất không gỉ, không bị hút ẩm, không bị axit ăn mòn, người ta dùng thủy tinh để làm gì?

  • 1 Đánh giá

2. Chơi trò chơi “ai nhanh, ai đúng”

Thi xem nhóm nào đưa ra được nhiều câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau trong một thời gian ngắn nhất:

a. Dựa vào tính chất trong suốt, người ta dùng thủy tinh để làm gì?

b. Dựa vào tính chất không gỉ, không bị hút ẩm, không bị axit ăn mòn, người ta dùng thủy tinh để làm gì?

Bài làm:

a. Dựa vào tính chất trong suốt, người ta dùng thủy tinh đế làm cửa kính, mắt kính, chai, lọ.

b. Dựa vào tính chất không gỉ, không bị hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn, người ta dùng thủy tinh để làm lọ chứa nước, chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021