Với sự giúp đỡ của gia đình, hãy tìm hiểu những con vật xung quanh hoặc trong nhà mình: Chúng đẻ trứng hay đẻ con?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của gia đình, hãy tìm hiểu những con vật xung quanh hoặc trong nhà mình: Chúng đẻ trứng hay đẻ con?

Bài làm:

Xung quanh nhà em có:

  • Những con vật đẻ trứng là: gà, vịt, ngỗng, cá, gián, chim, đà điểu...
  • Những con vật đẻ con là: trâu, bò, dê, thỏ, lợn, chó, mèo...
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021