Câu 1 Trang 31 sách VNEN khoa học 5 tập 2 Ghép các điểm của vật liệu bộ phận trên bóng đèn sao cho phù hợp?

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải khoa học 5 VNEN bài 25 câu 1

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho Câu 1 Trang 31 sách VNEN khoa học 5 tập 2.

Câu 1: Trang 31 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Ghép các điểm của vật liệu bộ phận trên bóng đèn sao cho phù hợp?

Bài làm: