Câu 4 Trang 32 sách VNEN khoa học 5 tập 2 Giải khoa học 5 VNEN bài 25 câu 4

Nội dung
  • 2 Đánh giá

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo đáp án cho Câu 4 Trang 31 sách VNEN khoa học 5 tập 2.

Giải khoa học 5 VNEN bài 25 câu 4

Câu 4: Trang 32 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Cái ngắt điện có vai trò gì? Hãy làm cái ngắt điện cho mạch điện pin?

Bài làm:

  • Cái ngắt điện có vai trò bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện khi dòng diện có sự cố hoặc khi xảy ra hỏa hoạn.
  • Cái ngắt điện cho mạch điện pin là: cái ghìm.