Hãy viết vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau:

  • 1 Đánh giá

1. Hãy viết vào chỗ chấm (...) để hoàn thành các câu sau:

a. Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: .................................................................

b. Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ con người: ..................................................................

Bài làm:

a. Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.

b. Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ con người: rác thải, nước thải, khói bụi trong sinh hoạt và sản xuất, sự phá hủy môi trường (chặt phá rừng, khai thác khoáng sản bừa bãi)...

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021