Giải VNEN khoa học 5 bài 33: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 • 2 Đánh giá

Giải bài 33: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 57. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và thực hiện

a. Mỗi nhóm chọn 1 trong 4 hình sau để quan sát (trang 58 sgk).

b. Ghi vào 1 trong 2 cột tương ứng ở phiếu học tập những gì em quan sát được trong hình

Trả lời:

PHIẾU HỌC TẬP

Những thứ có sẵn trong thiên nhiênNhững thứ do con người tạo ra

Đất đai, địa hình, sông ngòi, biển cả,

cây cối, động vật, không khí, nắng, gió.

Nhà cao tầng, đường sá, đồng ruộng,

nhà máy, công trường, cầu, tàu bè, ô tô.

2. Quan sát và trả lời:

 • Hãy ghép các hình trên với các từ sau cho phù hợp: nước, đất, khoáng sản, rừng, động vật, không khí.
 • Trong mỗi hình trên, con người đang khai thác hoặc sử dụng những tài nguyên thiên nhiên nào?

Trả lời:

- Ghép các hình với các từ, cụm từ đã cho:

Hít thở - không khí khai thác than - khoáng sản Đánh bắt tôm, cá - động vật

Khai thác gỗ - rừng uống nước - nước làm đất gieo mạ - đất

- Trong mỗi hình trên, con người đang khai thác hoặc sử dụng những tài nguyên thiên nhiên:

Hình 5: không khí Hình 6: khoáng sản Hình 7: thủy, hải sản

Hình 8: lâm sản Hình 9: nước Hình 10: đất

3. Đọc, trả lời và viết

 • Môi trường bao gồm những thành phần nào?
 • Tài nguyên thiên nhiên là gì?
 • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có mổì liên hệ với nhau như thế nào?Môi trường là một bộ phận của tài nguyên thiên nhiên hay ngược lại?

Ghi tóm lược câu trả lời cho các câu hỏi ở mục 3b vào vở.

Trả lời:

 • Môi trường gồm các thành phần tự nhiên (đất, không khí, nước, ánh sáng mặt trời, động vật, thực vật...) và các thành phần nhân tạo (nhà cửa, phố xá...).
 • Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên được con người khác thác, sử dụng có lợi ích của con người.
 • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có mối liên hệ chặt chẽ. Khi tài nguyên bị cạn kiệt do con người khai thác bừa bãi thì môi trường bị hủy hoại, môi trường bị ô nhiễm.
 • Tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận của môi trường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát kĩ các hình 11, 12:

b. Trả lời câu hỏi:

 • Liệt kê các thành phần của môi trường trong các hình trên.
 • Những tài nguyên nào đang được khai thác và sử dụng trong các hình đó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và thảo luận:

a. Quan sát các hình 13 - 17:

b. Thảo luận:

 • Những tài nguyên thiên nhiên nào của nước ta được thể hiện trong từng hình.
 • Liệt kê thêm các tài nguyên khác của nước ta mà em biết.
 • Trong các tài nguyên đó:
  • Tài nguyên nào có thể bị cạn kiệt, tài nguyên nào không bị cạn kiệt?
  • Tài nguyên nào có thể khôi phục được? Tài nguyên nào không thể khôi phục được?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 758 lượt xem