Giải khoa học 5 VNEN bài 21: Biến đổi hóa học

 • 2 Đánh giá

Giải bài 21: Biến đổi hóa học - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 12 Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Đọc thông tin (sgk trang 12)

b. Bạn có biết “mực” đó là chất gì không? Tại sao có thể nhìn thây chữ khi được hơ nóng trên ngọn lửa nhỏ?

Trả lời:

“Mực” đó là giấm. Có thế nhìn thấy chữ khi được hơ nóng trên ngọn lửa là do dưới tác dụng của nhiệt, dấm có sự biến đổi hóa học từ không màu chuyển sang có màu.

2. Khám phá bí mật

Tìm hiểu bí mật viết thư:

 • Chia sẻ cùng nhóm bạn: Chất gì được dùng để viết thư? Làm thế nào để dòng chữ hiện ra?
 • Cùng nhau giải thích: Điều gì làm biến đổi chất ban đầu khiến bạn có thể nhìn thấy được nội dung bức thư?

Trả lời:

 • Chất được dùng để viết thư là giấm. Ta chỉ cần hơ tờ giấy vừa viết lên ngọn lửa, khi tờ giấy nóng lên thì dòng chữ sẽ hiện ra.
 • Sự thay đổi nhiệt độ từ bình thường sang hơi nóng của tờ giấy làm biến đổi chất ban đầu khiến cho ta có thể nhìn thấy được nội dung bức thư.

3. Làm thí nghiệm về biến đổi hóa học

a. Tiến hành thí nghiệm (sgk)

b. Nhận xét: Tờ giấy trước khi cháy và sau khi cháy có sự biến đổi đặc điếm như thế nào về: màu sắc, mùi, hình dạng, ...?

c. Chia sẻ và giải thích trước lớp về sự biến đổi ở các thí nghiệm trên. Điều gì đã dẫn đến sự biến đổi đó?

Trả lời:

b. Tờ giấy trước khi cháy có màu trắng, không có mùi, có dạng hình chữ nhật. Sau khi cháy, tờ giấy biến dạng cong queo, có màu đen pha bột tro màu trắng, có mùi khét.

c. Từ các thí nghiệm trên ta thấy, nhiệt độ nóng đã dẫn đến sự viến đổi hóa học của chất.

4. Đọc và viết vào vở (sgk)

5. Đố em

 • Hiện tượng tờ giấy bị xé thành những mảnh nhỏ có phải là sự biến đổi hóa học không? Tại sao?
 • Hiện tượng chiếc đinh đế ngoài không khí lâu ngày bị gỉ có phải là sự biến đổi hóa học không? Tại sao?

Trả lời:

 • Hiện tượng tờ giấy bị xé thành những mảnh nhỏ không phải là sự biến đổi hóa học. Giấy bị xé nhưng vẫn giừ nguyên tính chât của nó, không bị biến đổi thành chất khác.
 • Hiện tượng chiếc đinh bị gỉ là sự biến đổi hóa học. Dưới tác dụng của hơi nước trong không khí, chiếc đinh bị gỉ (ăn mòn), tính chất của đinh gỉ khác tính chất của đinh mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 14 sách VNEN khoa học 5 tập 2

a. Quan sát và đọc thông tin dưới các hình từ 10 đến 14

b. Chia sẻ với bạn: Dự đoán trường hợp nào trên đây sẽ xảy ra sự biến đổi hóa học, Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 13 sách VNEN khoa học 5 tập 2

a. Chuẩn bị thí nghiệm

 • Chọn một trong các trường hợp ở trên để tiến hành thí nghiệm.
 • Đến góc học tập lấy đồ dùng và vật liệu cho thí nghiệm.
 • Lấy phiếu quan sát và đọc yêu cầu
Thí nghiệmMô tả (trước và sau thí nghiệm)Giải thích
1. .......................................................................................

b. Tiến hành thí nghiệm

 • Thực hiện thí nghiệm được mô tả trong mục la.
 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Chia sẻ với các bạn điều quan sát được.
 • Thống nhất ý kiến và điền thông tin vào phiếu trên đây.

c. Trả lời câu hỏi: Trong các thí nghiệm mà em đã làm, thí nghiệm nào xảy ra sự biến đổi hóa học, vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 16 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Chia sẻ và thực tế:

Tìm trong thực tế và giải thích hiện tượng biến đổi hóa học khác nữa.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 16 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Với sự giúp đỡ của người thân, làm nước hàng từ đường.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 16 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Tại sao không phơi quần áo màu ra nắng?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 911 lượt xem