Tìm trong thực tế và giải thích hiện tượng biến đổi hóa học khác nữa.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 16 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Chia sẻ và thực tế:

Tìm trong thực tế và giải thích hiện tượng biến đổi hóa học khác nữa.

Bài làm:

Ngâm áo màu vào thuốc tẩy, dưới tác dụng của các chất trong thuốc tẩy, phần màu nhuộm của áo bị đẩy ra ngoài, lúc này chiếc áo màu trở thành áo trắng.

  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021