Cần làm gì để phòng bệnh lây truyền do muỗi đốt?

  • 1 Đánh giá

3. Trình bày, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết (sgk trang 21)

Viết vào vở và trả lời câu hỏi: Cần làm gì để phòng bệnh lây truyền do muỗi đốt?

Bài làm:

Để phòng bệnh lây truyền do muỗi đốt, chúng ta cần:

  • Vệ sinh sạch sẽ nhà ở và môi trường sống xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ ngậy, không để ao tù, nước đọng.
  • Tẩm màn bằng chất phòng muỗi, ngủ màn để chống muỗi đốt
  • Tiêm phòng viêm não theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.
  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021